Komu przysługuje domowa długoterminowa opieka pielęgniarska?

Komu przysługuje domowa długoterminowa opieka pielęgniarska?

W niektórych przypadkach, gdy zachodzi taka konieczność, osoby ubezpieczone w NFZ mają prawo do pozyskania długoterminowej domowej opieki pielęgniarskiej. Z takiej możliwości skorzystać mogą przede wszystkim osoby przewlekle oraz obłożnie chore.

Długoterminowa opieka pielęgniarki w domu – kto ma do niej prawa?

Zgodnie z przepisami, o długoterminową opiekę pielęgniarki w warunkach domowych, mogą się ubiegać osoby, które:

– są przewlekle bądź obłożnie chore, jednak nie jest to związane z chorobą psychiczną,

– nie korzystają z usług przeznaczonych dla grupy pacjentów wentylowanych,

– nie pozostają pod opieką domowego hospicjum,

– nie pozostają pod opieką działającego w sposób stacjonarny zakładu opiekuńczego,

– otrzymały punktację w skali Barthel nie większą niż 40 punktów (jest to system służący do oceny stanu zdrowia chorego).

Jak starać się o domową długoterminową opiekę?

O domową długoterminową opiekę pielęgniarki (https://damy-rade.info/opieka-w-domu-2/jak-opiekowac-sie-osoba-przewlekle-chora-w-domu/system-opieki-w-polsce/opieka-pielegniarska) starać się mogą osoby, których stan zdrowia ich do tego kwalifikuje, a także złożą stosowne dokumenty (opieka w żadnym z przypadków nie jest przyznawana odgórnie). Poza samym wnioskiem pacjenta (bądź jego pełnomocnika) do uzyskania takiej formy opieki niezbędne będą również następujące dokumenty:

– skierowanie wystawione przez lekarza – rodzinnego bądź specjalistę to bez znaczenia. Najważniejsze jest to, by osoba wystawiająca skierowanie miała podpisaną umowę z NFZ;

– zaświadczenie o kwalifikacji pielęgniarskiej uprawniającej do podjęcia tej formy opieki nad pacjentem.

Jak wygląda opieka nad pacjentem w domu?

W przypadku domowej długoterminowej opieki, zgodnie z założeniami wizyty pielęgniarki nie mogą się odbywać rzadziej niż 4 razy w tygodniu. Jeżeli chodzi o czas trwania takich wizyt, to uzależnione są one przede wszystkim od indywidualnych potrzeb danego pacjenta. Istnieje możliwości wizyty pielęgniarki w soboty oraz dni ustawowo wolne od pracy, jednak odbywa się to wyłącznie w przypadkach uzasadnionych pod względem medycznym.

Konsultacje: https://damy-rade.info/