3 rzeczy, które musisz wiedzieć o prawach pacjenta

3 rzeczy, które musisz wiedzieć o prawach pacjenta

Prawa pacjenta są zawarte m.in. w Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej. To bezpośrednio z niej wynika, że każdy ma prawo do ochrony zdrowia oraz, że każdy obywatel ma prawo do równego dostępu doświadczeń opieki zdrowotnej, które są finansowane ze środków publicznych. Pozostałe prawa pacjenta wynikają z ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku praw pacjenta oraz z ratyfikowanych...